Έλεγχος επιλεξιμότητας Κ.Α.Δ. για τη δράση e-Security

Εισάγετε κωδικό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)